پمپ شناور چاهی 4SG 12

 • استخراج آب از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق برای مصارف آبیاری و کشاورزی
 • استخراج چاه از مخازن و استخرها

پمپ شناور چاهی 4SG 12

 • استخراج آب از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق برای مصارف آبیاری و کشاورزی
 • استخراج چاه از مخازن و استخرها

پمپ

  1. دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
  2. دمای سیال: مدل‌هایي تمام استيل 50 و مدل‌های پروانه پلاستيكی 35 درجه سانتيگراد
  3. جنس شفت و بدنه از استیل ضدزنگ (AISI 304)
  4. جنس پروانه از POM
  5. حداکثر هد تا 187 متر
  6. حداکثر آب‌دهی: تا 11 متر مکعب در ساعت 
  7. حداقل قطر چاه: 4 اینچ 
  8. محدوده PH: 4 تا 10
  9. حداکثر عمق شناوری: 80 متر

موتور

 1. سه فاز 400/380 ولت و 50 هرتز
 2. درجه حفاظت: IP68
 3. کلاس عایق‌بندی: B
مدل توان جریان (آمپر) دبی محدوده هد
(m)
تکفاز سه فاز کیلووات اسب بخار تکفاز سه فاز m3/h 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 10.8 12.6 14.4 16.2
220 ولت 380 ولت کیلووات اسب بخار 220 ولت 380 ولت l/min 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
4SGm12/3 4SG12/3 0.75 1 7.3 2.4 هد
(m)
19 18 17 16 15 13 11 8 6 2 18-7
4SGm12/4 4SG12/4 0.75 1 8.3 2.7 25 24 23 21 20 17 15 11 8 3 9-23
4SGm12/5 4SG12/5 1.1 1.5 9 3.1 32 31 29 28 25 23 19 16 12 6 30-12
4SGm12/6 4SG12/6 1.1 1.5 10.4 3.6 38 37 35 34 30 28 23 19 14 7 35-16
4SGm12/7 4SG12/7 1.5 2 11.9 5 46 44 42 39 36 32 28 23 17 9 42-19
4SGm12/8 4SG12/8 1.5 2 13.3 5.6 53 50 48 45 41 37 32 26 19 10 49-21
4SGm12/10 4SG12/10 2.2 3 15.6 7.4 65 63 60 56 52 47 41 35 27 17 60-28
4SGm12/12 4SG12/12 2.2 3 18 8.5 78 76 72 67 62 56 49 42 32 20 73-35
4SG12/14 3 4 9.2 90 86 82 78 72 65 57 48 37 22 39-83
4SG12/16 3 4 10.5 103 98 94 89 82 74 65 55 42 25 95-45
4SG12/18 4 5.5 11.5 114 111 106 99 92 83 73 62 47 28 107-51
4SG12/20 4 5.5 12.7 127 123 118 110 102 92 81 69 52 31 119-56
4SG12/23 5.5 7.5 16 146 140 133 125 115 103 91 75 57 34 136-63
4SG12/26 5.5 7.5 17.5 165 158 150 141 130 116 103 85 64 38 152-69
4SG12/29 7.5 10 18 183 177 170 160 147 132 116 98 75 46 171-80
4SG12/32 7.5 10 19.6 202 195 188 177 162 146 128 108 83 51 189-88

.No Component Material 
Discharge Chamber Brass, Casting
2 Impeller POM
3 Guide Vanes PC
4 Pump Sleeve Stainless Steel
5 Shaft Coupling Stainless Steel
6 Inlet Part Brass, Casting
7 Oil Chamber Brass, Casting, Stainless Steel
8 Stator
Pressure Regulating Membrane NBR
10 Lower Sliding Bearing 0.37-0.75KW:6303
1.1-2.2KW:7303B3-7.5KW:7304B DT
11 Rotor AISI 304 + Steel 45#
12 Upper sliding Bearing 6203
13 Mechanical Seal 118-16/25 S:K(PC)
14 Cable Joint
15 Cable Guard Stainless Steel
16 Pump Shaft Stainless Steel
17 Shaft Sleeve Ceramic
18 Rubber Bearing PEUR
19 Check Valve PC

مدل DN
(inch)
اندازه (میلی متر) وزن خالص(kg)
تکفاز سه فاز B A
تکفاز
A
سه فاز
پمپ موتور
تکفاز سه فاز
4SGm12/3 4SG12/3 2 399 768 768 2/3 11 3/9
4SGm12/4 4SG12/4 448 817 817 6/3 11 3/9
4SGm12/5 4SG12/5 497 901 906 4 13 4/11
4SGm12/6 4SG12/6 545 950 955 4/4 13 4/11
4SGm12/7 4SG12/7 594 1043 1023 8/4 15 12
4SGm12/8 4SG12/8 643 1092 1072 2/5 15 12
4SGm12/10 4SG12/10 796 1335 1275 3/6 5/20 5/14
4SGm12/12 4SG12/12 893 1432 1372 1/7 5/20 5/14
4SG12/14 991 1548 9/7 5/18
4SG12/16 1088 1645 7/8 5/18
4SG12/18 1242 1879 8/9 5/21
4SG12/20 1339 1976 6/10 5/21
4SG12/23 1485 2187 3/12 5/25
4SG12/26 1631 2333 7/13 5/25
4SG12/29 1833 2650 15 5/31
4SG12/32 1979 2650 4/16 5/31

دانلود بروشور پمپ شناور چاهی 4SG 12

Loading...

پمپ

  1. دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
  2. دمای سیال: مدل‌هایي تمام استيل 50 و مدل‌های پروانه پلاستيكی 35 درجه سانتيگراد
  3. جنس شفت و بدنه از استیل ضدزنگ (AISI 304)
  4. جنس پروانه از POM
  5. حداکثر هد تا 187 متر
  6. حداکثر آب‌دهی: تا 11 متر مکعب در ساعت 
  7. حداقل قطر چاه: 4 اینچ 
  8. محدوده PH: 4 تا 10
  9. حداکثر عمق شناوری: 80 متر

موتور

 1. سه فاز 400/380 ولت و 50 هرتز
 2. درجه حفاظت: IP68
 3. کلاس عایق‌بندی: B
مدل توان جریان (آمپر) دبی محدوده هد
(m)
تکفاز سه فاز کیلووات اسب بخار تکفاز سه فاز m3/h 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 10.8 12.6 14.4 16.2
220 ولت 380 ولت کیلووات اسب بخار 220 ولت 380 ولت l/min 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
4SGm12/3 4SG12/3 0.75 1 7.3 2.4 هد
(m)
19 18 17 16 15 13 11 8 6 2 18-7
4SGm12/4 4SG12/4 0.75 1 8.3 2.7 25 24 23 21 20 17 15 11 8 3 9-23
4SGm12/5 4SG12/5 1.1 1.5 9 3.1 32 31 29 28 25 23 19 16 12 6 30-12
4SGm12/6 4SG12/6 1.1 1.5 10.4 3.6 38 37 35 34 30 28 23 19 14 7 35-16
4SGm12/7 4SG12/7 1.5 2 11.9 5 46 44 42 39 36 32 28 23 17 9 42-19
4SGm12/8 4SG12/8 1.5 2 13.3 5.6 53 50 48 45 41 37 32 26 19 10 49-21
4SGm12/10 4SG12/10 2.2 3 15.6 7.4 65 63 60 56 52 47 41 35 27 17 60-28
4SGm12/12 4SG12/12 2.2 3 18 8.5 78 76 72 67 62 56 49 42 32 20 73-35
4SG12/14 3 4 9.2 90 86 82 78 72 65 57 48 37 22 39-83
4SG12/16 3 4 10.5 103 98 94 89 82 74 65 55 42 25 95-45
4SG12/18 4 5.5 11.5 114 111 106 99 92 83 73 62 47 28 107-51
4SG12/20 4 5.5 12.7 127 123 118 110 102 92 81 69 52 31 119-56
4SG12/23 5.5 7.5 16 146 140 133 125 115 103 91 75 57 34 136-63
4SG12/26 5.5 7.5 17.5 165 158 150 141 130 116 103 85 64 38 152-69
4SG12/29 7.5 10 18 183 177 170 160 147 132 116 98 75 46 171-80
4SG12/32 7.5 10 19.6 202 195 188 177 162 146 128 108 83 51 189-88

.No Component Material 
Discharge Chamber Brass, Casting
2 Impeller POM
3 Guide Vanes PC
4 Pump Sleeve Stainless Steel
5 Shaft Coupling Stainless Steel
6 Inlet Part Brass, Casting
7 Oil Chamber Brass, Casting, Stainless Steel
8 Stator
Pressure Regulating Membrane NBR
10 Lower Sliding Bearing 0.37-0.75KW:6303
1.1-2.2KW:7303B3-7.5KW:7304B DT
11 Rotor AISI 304 + Steel 45#
12 Upper sliding Bearing 6203
13 Mechanical Seal 118-16/25 S:K(PC)
14 Cable Joint
15 Cable Guard Stainless Steel
16 Pump Shaft Stainless Steel
17 Shaft Sleeve Ceramic
18 Rubber Bearing PEUR
19 Check Valve PC

مدل DN
(inch)
اندازه (میلی متر) وزن خالص(kg)
تکفاز سه فاز B A
تکفاز
A
سه فاز
پمپ موتور
تکفاز سه فاز
4SGm12/3 4SG12/3 2 399 768 768 2/3 11 3/9
4SGm12/4 4SG12/4 448 817 817 6/3 11 3/9
4SGm12/5 4SG12/5 497 901 906 4 13 4/11
4SGm12/6 4SG12/6 545 950 955 4/4 13 4/11
4SGm12/7 4SG12/7 594 1043 1023 8/4 15 12
4SGm12/8 4SG12/8 643 1092 1072 2/5 15 12
4SGm12/10 4SG12/10 796 1335 1275 3/6 5/20 5/14
4SGm12/12 4SG12/12 893 1432 1372 1/7 5/20 5/14
4SG12/14 991 1548 9/7 5/18
4SG12/16 1088 1645 7/8 5/18
4SG12/18 1242 1879 8/9 5/21
4SG12/20 1339 1976 6/10 5/21
4SG12/23 1485 2187 3/12 5/25
4SG12/26 1631 2333 7/13 5/25
4SG12/29 1833 2650 15 5/31
4SG12/32 1979 2650 4/16 5/31

دانلود بروشور پمپ شناور چاهی 4SG 12