پمپ کفکش SPA

 • جهت تخليه آب درمحوطه‌های صنعتی و موارد نوكاربردهای كشاورزی
 • جهت انتقال آب و سيالات مشابه آب و با خورندگی كمتر در صنايع شيميايی، غذايی و …

پمپ کفکش SPA

 • جهت تخليه آب درمحوطه‌های صنعتی و موارد نوكاربردهای كشاورزی
 • جهت انتقال آب و سيالات مشابه آب و با خورندگی كمتر در صنايع شيميايی، غذايی و …

پمپ

 1. دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
 2. دمای سیال: 40 درجه سانتیگراد
 3. حداکثر هد تا 57 متر
 4. حداکثر آب‌دهی تا 15 متر مکعب در ساعت 
 5. حداکثر عمق شناوری: 5 متر
 6. محدوده PH: 5/6 تا 5/8
 7. حداکثر قطر ذرات موجود در آب:2 میلی متر

موتور

 1. تک فاز 220 ولت و 50 هرتز
 2. سیم پیچ مسی 
 3. ضریب حفاظت محیطی الکتروموتور: IPX8
 4. کلاس عایق حرارتی الکتروموتور: B
 5. محافظ حرارتی داخلی
مدل توان دبی
(مترمکعب بر ساعت)
0 4 6 8 10 12 14
کیلووات اسب بخار
SPA6-39/3-1.5 1.5 2 هد
(متر)
43 35 30.5 25.5 18 11 3
SPA6-50/4-2 2.2 3 57 47 41 35 27 18 6

نقشه برش خورده

.No Component .No Material 
1 Bolt 28 O- ring
2 Stretching washer 29 Stator
3 Washer 30 Undulated washer
4 Bolt 31 Bearing
5 Washer 32 Rotor
6 Handle 33 Bearing
7 Nut 34 Connecting part
8 Protector 35 Mechanical seal
9 Cable presser 36 O- ring
10 Washer 37
11 Screw 38 O- ring
12 Bolt 39 Pump body
13 O- ring 40 Screw
14 Screw 41 Oil seal
15 Flange 42 Key
16 Cable 43 Impeller
17 Cable protector 44 Word ring
18 Capacitor cover 45 O- ring
19 Capacitor 46 Guide leaf
20 O- ring 47 Stretching washer
21 Rubber washer 48 Screw
22 Screw 49 Nut
23 Stretching washer 50 Pump cover
24 Washer 51 Washer
25 Line protector 52 Screw
26 Motor cover 53 Filter mesh
27 Thermal protector 54 Float switch

دانلود بروشور پمپ کفکش SPA

پمپ کفکش SPA

Loading...

پمپ

 1. دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
 2. دمای سیال: 40 درجه سانتیگراد
 3. حداکثر هد تا 57 متر
 4. حداکثر آب‌دهی تا 15 متر مکعب در ساعت 
 5. حداکثر عمق شناوری: 5 متر
 6. محدوده PH: 5/6 تا 5/8
 7. حداکثر قطر ذرات موجود در آب:2 میلی متر

موتور

 1. تک فاز 220 ولت و 50 هرتز
 2. سیم پیچ مسی 
 3. ضریب حفاظت محیطی الکتروموتور: IPX8
 4. کلاس عایق حرارتی الکتروموتور: B
 5. محافظ حرارتی داخلی
مدل توان دبی
(مترمکعب بر ساعت)
0 4 6 8 10 12 14
کیلووات اسب بخار
SPA6-39/3-1.5 1.5 2 هد
(متر)
43 35 30.5 25.5 18 11 3
SPA6-50/4-2 2.2 3 57 47 41 35 27 18 6

نقشه برش خورده

.No Component .No Material 
1 Bolt 28 O- ring
2 Stretching washer 29 Stator
3 Washer 30 Undulated washer
4 Bolt 31 Bearing
5 Washer 32 Rotor
6 Handle 33 Bearing
7 Nut 34 Connecting part
8 Protector 35 Mechanical seal
9 Cable presser 36 O- ring
10 Washer 37
11 Screw 38 O- ring
12 Bolt 39 Pump body
13 O- ring 40 Screw
14 Screw 41 Oil seal
15 Flange 42 Key
16 Cable 43 Impeller
17 Cable protector 44 Word ring
18 Capacitor cover 45 O- ring
19 Capacitor 46 Guide leaf
20 O- ring 47 Stretching washer
21 Rubber washer 48 Screw
22 Screw 49 Nut
23 Stretching washer 50 Pump cover
24 Washer 51 Washer
25 Line protector 52 Screw
26 Motor cover 53 Filter mesh
27 Thermal protector 54 Float switch

دانلود بروشور پمپ کفکش SPA

پمپ کفکش SPA