ست کنترل PC-58

PC58 کنترلر فشار دیجیتال پمپ است که بر اساس وضعیت آب و تغییرات فشار در لوله‌ها به صورت خودکار پمپ را روشن و خاموش می‌نماید و جایگزین بسیار مناسبی برای سیستم کنترل قدیمی اعم از مخزن، شیر کنترلی و … می‌باشد.

قطعات الکتریکی ایزوله وکنترل باکس کاملا آب‌بند شده و امنیتی فوق‌العاده به آن داده است.

این تجهیز در مقایسه با سیستم کنترل فشار اعم از مخزن، شیر کنترلی و … دارای مزیت‌های ذیل می‌باشد:

 • سنسور فشار با تکنولوژی جدید که قابلیت کنترل فشار در خط لوله را ایجاد می‌نماید.
 • عملکرد دو حالت که با توجه به قابلیت نتظیم امکان استفاده در مصارف گوناگون را ایجاد می‌نماید.
 • محافظ جریان الکتریکی.
 • جلوگیری‌کننده از عملکرد دایمی پمپ.
 • استارت پمپ برای جلوگیری از جام کردن پمپ در مواقع عدم استفاده طولانی مدت.
 • استارت اتوماتیک در مواقع کمبود آب.
 • قابلیت استارت پمپ در دامنه گسترده و قابل تنظیم.
 • قابلیت نصب افقی و یا عمودی بر روی پمپ.

ست کنترل PC-58

PC58 کنترلر فشار دیجیتال پمپ است که بر اساس وضعیت آب و تغییرات فشار در لوله‌ها به صورت خودکار پمپ را روشن و خاموش می‌نماید و جایگزین بسیار مناسبی برای سیستم کنترل قدیمی اعم از مخزن، شیر کنترلی و … می‌باشد.

قطعات الکتریکی ایزوله وکنترل باکس کاملا آب‌بند شده و امنیتی فوق‌العاده به آن داده است.

این تجهیز در مقایسه با سیستم کنترل فشار اعم از مخزن، شیر کنترلی و … دارای مزیت‌های ذیل می‌باشد:

 • سنسور فشار با تکنولوژی جدید که قابلیت کنترل فشار در خط لوله را ایجاد می‌نماید.
 • عملکرد دو حالت که با توجه به قابلیت نتظیم امکان استفاده در مصارف گوناگون را ایجاد می‌نماید.
 • محافظ جریان الکتریکی.
 • جلوگیری‌کننده از عملکرد دایمی پمپ.
 • استارت پمپ برای جلوگیری از جام کردن پمپ در مواقع عدم استفاده طولانی مدت.
 • استارت اتوماتیک در مواقع کمبود آب.
 • قابلیت استارت پمپ در دامنه گسترده و قابل تنظیم.
 • قابلیت نصب افقی و یا عمودی بر روی پمپ.
 • محدوده ولتاژ: 240-220 ولت
 • فشار کاری: 8/9 بار
 • حداکثر توان: 1/1 کیلووات
 • فشار استارت: 5/0 تا 6 بار
 • جریان نامی:10
 • فشار استاپ: 8/0 تا 8/9 بار
 • حداقل اختلاف فشار: 3/0 بار
 • حداکثر اختلاف فشار: 3/9 بار
 • اتصال: 1 اینچ
 • فرکانس: 60- 50 هرتز
 • درجه حفاظت محیطی: 65 IP
 • حداکثر دمای محیط: 60 درجه سانتیگراد
مشخصات ابعاد
ابعاد ست کنترل 3/18×17×5/20
سانتی متر
ابعاد جعبه 5/38×5/42×5/52
سانتی متر
وزن 17
کیلوگرم

Loading...
 • محدوده ولتاژ: 240-220 ولت
 • فشار کاری: 8/9 بار
 • حداکثر توان: 1/1 کیلووات
 • فشار استارت: 5/0 تا 6 بار
 • جریان نامی:10
 • فشار استاپ: 8/0 تا 8/9 بار
 • حداقل اختلاف فشار: 3/0 بار
 • حداکثر اختلاف فشار: 3/9 بار
 • اتصال: 1 اینچ
 • فرکانس: 60- 50 هرتز
 • درجه حفاظت محیطی: 65 IP
 • حداکثر دمای محیط: 60 درجه سانتیگراد
مشخصات ابعاد
ابعاد ست کنترل 3/18×17×5/20
سانتی متر
ابعاد جعبه 5/38×5/42×5/52
سانتی متر
وزن 17
کیلوگرم