Skip to content

جشن پایان سال 1400

جشن پایان سال شرکت نفیس فلو در تاریخ 24 اسفند 1400 با حضور هیات مدیره و همکاران محترم، برگزار گردید.

در این جلسه ضمن قدردانی از تیم پویا و حرفه‌ای شرکت جهت پیش‌برد اهداف سازمانی و توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت، از مدیران هر بخش تقدیر به عمل آمد.

در این جلسه ضمن تأکید بر گسترش همکاری‌های فی‌مابین این مجموعه با شبکه‌های فروش معتبر و خدمات پس از فروش در کشور، افق روشنی از انجام اقدامات مفید در این راستا، تبیین گردید.

لیو نفیس پارس