Skip to content

جشن یلدا

پاییز هزار رنگ می‌رود و زمستان سپید رنگ از راه می‌رسد و در این میان شبی است بلند به بلندای یک فرهنگ، آئینی رنگارنگ به سان پاییز و درون مایه‌ای سپید به رنگ زمستان.

شب یلدا، شب کنار هم بودن در شرکت نفیس فلو، گردهم آمدیم و این فرصت را برای جشنی صمیمانه در کنار همکاران عزیزمان، مغتنم شمردیم.

لیو نفیس پارس