Skip to content

فرم نظرسنجی مشتریان

فرم نظرسنجی مشتریان


میزان سرعت عمل شرکت در پاسخگویی به مکاتبه و درخواست‌ها

برخورد کارمندان شرکت با مشتریان (در مذاکرات حضوری، تلفنی، مکاتبات ...)

برخورد مجموعه کارکنان ما

سهولت در دسترسی شما به شرکت

اطلاع‌رسانی و تبلیغات

میزان رضایت از کیفیت محصولات ارایه شده

میزان رضایت از وضعیت بسته‌بندی محصولات ارایه شده

میزان رضایت از قیمت محصولات در مقایسه با کیفیت

میزان رضایت از تحویل به موقع محصولات

میزان رضایت از نحوه بارگیری و حمل محصولات

میزان رضایت از شرایط/طرح‌های فروش شرکت

میزان رضایت از نحوه پاسخگویی کارکنان به مشتریان

میزان رضایت از کانال‌های ارتباطی (ثبت سفارش، پیگیری سفارش)

میزان رضایت از کیفیت و سرعت و رسیدگی به شکایات

میزان رضایت از زمان دقت و تهیه مستندات فروش و ارایه آن (پیش فاکتور، مستندات مالی و حواله‌های صادر شده

میزان رضایت از محصولات شرکت لیو نفیس پارس در مقایسه با سایر محصولات موجود در بازار

میزان تمایل شما به خرید مجدد محصولات این شرکت

میزان تمایل شما به معرفی و توصیه محصولات شرکت به دیگران

میزان رضایت شما از اعتماد بوجود آمده بواسطه رفتار مدیران و کارکنان شرکت لیو نفیس پارس


میزان سرعت عمل شرکت در پاسخگویی به مکاتبه و درخواست‌ها

برخورد کارمندان شرکت با مشتریان (در مذاکرات حضوری، تلفنی، مکاتبات ...)

برخورد مجموعه کارکنان ما

سهولت در دسترسی شما به شرکت

اطلاع‌رسانی و تبلیغات

میزان رضایت از کیفیت محصولات ارایه شده

میزان رضایت از وضعیت بسته‌بندی محصولات ارایه شده

میزان رضایت از قیمت محصولات در مقایسه با کیفیت

میزان رضایت از تحویل به موقع محصولات

میزان رضایت از نحوه بارگیری و حمل محصولات

میزان رضایت از شرایط/طرح‌های فروش شرکت

میزان رضایت از نحوه پاسخگویی کارکنان به مشتریان

میزان رضایت از کانال‌های ارتباطی (ثبت سفارش، پیگیری سفارش)

میزان رضایت از کیفیت و سرعت و رسیدگی به شکایات

میزان رضایت از زمان دقت و تهیه مستندات فروش و ارایه آن (پیش فاکتور، مستندات مالی و حواله‌های صادر شده

میزان رضایت از محصولات شرکت لیو نفیس پارس در مقایسه با سایر محصولات موجود در بازار

میزان تمایل شما به خرید مجدد محصولات این شرکت

میزان تمایل شما به معرفی و توصیه محصولات شرکت به دیگران

میزان رضایت شما از اعتماد بوجود آمده بواسطه رفتار مدیران و کارکنان شرکت لیو نفیس پارس

لیو نفیس پارس