Skip to content

چگونه مکانیکال سیل‌ها را در پمپ‌های گریز از مرکز (سانتریفیوژ) جایگزین کنیم؟

مکانیکال سیل ها در پمپ های گریز از مرکز استفاده می شوند تا آب و یا هر مایع را از تماس با بخش های ظریف دستگاه جدا کنند . آنها در محور موتور قرار دارند. نگهداری منظم از این مکانیکال سیل برای اطمینان از اینکه هیچ نشتی وجود ندارد لازم است. این مقاله به شما یاد می دهد چگونه مکانیکال سیل را در پمپ جاگذاری کنید . برای این که بتوانید این دستورالعمل ها را دنبال کنید، باید یک مکانیکال سیل جدید خریداری کنید.

1. پمپ را خاموش کنید . اگر موتور گریز از مرکز حرکت می کند ، آن را خاموش کنید . منبع تغذیه اصلی را خاموش کنید. اطمینان حاصل کنید که در هنگام کار، امکان راه اندازی دستگاه وجود ندارد.

2. لوله کشی را قطع کنید . لوله های لوله کشی متصل به پمپ گریز از مرکز را قطع کنید. شما می توانید از اره برای انجام این عمل استفاده کنید. پس از قطع شدن، شما می توانید پمپ را روی یک میز یا کف قرار دهید ، هر جا که راحت باشید.

3. پمپ را از اتصال خارج کنید . با استفاده از یک آچار، پیچ ها را باز کنید ، در حالی که کلگی(بدنه) پمپ را نگه داشته اید. کلگی پمپ را با احتیاط جدا کنید. این پیچ و مهره ها را در جای امن نگه دارید. بعدأ می توانید این تنظیم را دوباره انجام دهید.

4. پروانه ی پمپ گریز از مرکز را بردارید. سیل بر روی شفت در پشت پروانه واقع شده است. برای جدا کردن شفت ، ابتدا با استفاده از یک آچار، شفت را در محل نگهداری کنید. سپس پروانه را با چرخش آن باز کنید.

5. سیل را حذف کنید. بخشی از سیل به پروانه متصل می شود، در حالی که قسمت دیگر به شفت موتور متصل می شود. سیل را از هر دو این مکان جدا کنید.

6. سیل را جایگزین کنید. یک سیل مکانیکی را در امتداد شفت موتور بکشید. توجه داشته باشید که سطح جلو شفت بسیار حساس است ، حتی به چربیهای ترشح شده توسط انگشتان دست . احتیاط کنید که سطح را لمس نکنید.

7. پروانه را در جای خود قرار دهید. با استفاده از آچار و پیچ از مرحله 3، پمپ و موتور را دوباره وصل کنید.

8. پمپ را دوباره وصل کنید. با استفاده از آچار و پیچ از مرحله 3، پمپ و موتور را دوباره وصل کنید.

9. پمپ سانتریفیوژ را دوباره وصل کنید. دوباره سیستم را به لوله کشی متصل می کنیم . اتصال لوله های لوله کشی با کمک چسب PVC صنعتی و بتونه انجام می‌شود.

10. دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. پس از اتصال مجدد لوله کشی به پمپ گریز از مرکز، چسب PVC و بتونه حداقل یک روز طول می کشد تا کاملاً خشک شود. بعد از یک روز دستگاه را روشن کنید.

 

لیو نفیس پارس