Skip to content

API 610 چیست؟

API 610 یک استاندارد پمپ برای پمپ های گریز از مرکز(سانتریفیوژ) در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی است.

API ، مخففی برای موسسه نفت آمریکا ، یک سازمان است که استانداردهای فنی را برای صنایع نفت و گاز طبیعی توسعه می دهد . API 610 استاندارد پمپ گریز از مرکز است که توسط API ارائه شده است.

با توجه به ماهیت تقاضا برای کاربردهای نفت و گاز، API 610 یک استاندارد لزوما سختگیرانه است و پمپ های تولید شده با توجه به استاندارد API 610 همواره هزینه بیشتری را نسبت به تولیداتی که با استانداردهای موسسات هیدرولیک تولید می شوند ، در بر دارد. پمپ های مکش که مطابق با API 610 تولید می شوند، قابل مقایسه با پمپ های ANSI هستند.

 

لیو نفیس پارس