Skip to content

Trim یا برش پروانه چیست؟

عملکرد پمپ گریز از مرکز می تواند با تغییر قطر پروانه تغییر کند. برش پروانه با توجه به انتهای قطر پروانه مشخص می شود .

اکثر پمپ های سانتریفیوژ با طیف وسیعی از اندازه های برش پروانه دردسترس هستند . حداکثر برش بزرگترین قطر پروانه است که می تواند در داخل یک پمپ خاص نصب شود . حداقل برش حداقل قطر پروانه ای است که هنوز عملکرد قابل قبولی را ایجاد می کند.

با افزایش یا کاهش قطر یک پروانه ، کارآیی یک پمپ را می توان افزایش یا کاهش داد . پروانه های با قطر بزرگتر ، هد و جریان بیشتری را به نسبت پروانه های با قطر کوچکتر دارند.

چند عامل وجود دارد که حداکثر اندازه پروانه را که می تواند در یک پمپ نصب شود محدود می کند :

1- محدودیت فضای فیزیکی: پروانه نمیتواند بزرگتر از فضای موجود در محفظه پمپ باشد .

2- محدودیت های مکانیکی: شفت پمپ و بلبرینگ ها بر اساس حداکثر توان و بارهای محوری مشخصی طراحی شده اند . پروانه نمی تواند آنقدر بزرگ باشد که اندازه آن از قابلیت های اداره کردن توان و بار دیگر اجزای مکانیکی بیشتر شود .

بسته به روش تولیدی که برای ساختن یک پمپ سانتریفیوژ بخصوص استفاده می شود ، تعداد برش های پروانه ای موجود می تواند محدود به تعداد کمی از افزایش های از پیش تعریف شده باشد که با رتبه بندی های خاص موتور همخوانی داشته باشد ، یا برش پروانه می تواند سفارشی ساخته شود تا نیازهای یک پروژه را برآورده سازد .

تاثیر تغییر در قطر پروانه با استفاده از قوانین وابستگی محاسبه می شود .

لیو نفیس پارس